Lớp bồi dưỡng Quản lý giáo dục K03.2021.GDVN+

Kế hoạch thi ngày 12/09/2021 (Sáng + Chiều) và hướng dẫn làm bài tiểu luận kết thúc chuyên đề
Lớp Quản lý giáo dục
Mã lớp: K03.2021.GDVN+

Kế hoạch và các hướng dẫn chi tiết tại các link dưới đây:

* Tra cứu danh sách dự thi

* Mẫu bài làm/bài tiểu luận kết thúc chuyên để

* Thời gian biểu thi kết thúc chuyên đề

* Một số lưu ý khi thi trực tuyến và cách thức nộp bài

* Chủ đề 6 bài tiểu luận
© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo