Quản lý giáo dục mầm non, phổ thông

Khoá bồi dưỡng trực tuyến phù hợp cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tại các địa phương.

Khoá bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông

   1. Đối tượng tham gia :

Cán bộ quản lý cấp trường như Ban giám hiệu, tổ trưởng bộ môn các trường mầm non, phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT),Cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn cấp Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo,Cán bộ quản lý và chuyên môn các cơ sở giáo dục không chính quy (trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng, trường bổ túc văn hóa, ...)

  1. Nội dung chương trình học:

- Tổng quan về khoa học quản lý và Quản lý Nhà nước về GD&ĐT

 - Đường lối phát triển GD & ĐT và Lập kế hoạch phát triển trường

  - Thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng giáo dục

  - Quản lý dạy học và giáo dục trong nhà trường

  - Xây dựng và phát triển nhà trường

  - Quản lý sự thay đổi và phong cách lãnh đạo

  - Quản lý nguồn nhân lực trong nhà trường

  - Kĩ năng hỗ trợ quản lý nhà trường

  - Quản lý hoạt động NCKH SP và Ứng dụng CNTT trong trường phổ thông/ mầm non

  1. Hình thức: Bồi dưỡng Online hoặc trực tiếp

© Copyright 2021-2024 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo