Dạy học trực tuyến

23.1 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Kế hoạch thi ngày 13/11/2021 (sáng 07h15, chiều 13h15) và hướng dẫn làm bài tiểu luận kết thúc chuyên đềLớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viên Kế hoạch và các hướng dẫn chi tiết tại các link dưới đây:* Thời gian biểu thi kết thúc chuyên đề (Sáng và chiều 13/11/2021)* Tra cứu danh sách dự thi: Xem tại đây…


Xem chi tiết
22.1 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Kế hoạch thi ngày 30/10/2021 (sáng 07h15, chiều 13h15) và hướng dẫn làm bài tiểu luận kết thúc chuyên đềLớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viênMã lớp: K19.2021.NOBEL+K02.EDU Kế hoạch và các hướng dẫn chi tiết tại các link dưới đây:* Thời gian biểu thi kết thúc chuyên đề (Sáng và chiều 30/10/2021)* Tra cứu…


Xem chi tiết
21.1 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Kế hoạch thi ngày 10/10/2021 (Sáng + Chiều) và hướng dẫn làm bài tiểu luận kết thúc chuyên đềLớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viênMã lớp: [NVSP GV]_K7.GDVN Kế hoạch và các hướng dẫn chi tiết tại các link dưới đây:* Thời gian biểu thi kết thúc chuyên đề (Sáng và chiều 10/10/2021)* Tra cứu danh sách dự thiPhòng…


Xem chi tiết
© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo