23.1 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Kế hoạch thi ngày 13/11/2021 (sáng 07h15, chiều 13h15) và hướng dẫn làm bài tiểu luận kết thúc chuyên đề
Lớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Kế hoạch và các hướng dẫn chi tiết tại các link dưới đây:
* Thời gian biểu thi kết thúc chuyên đề (Sáng và chiều 13/11/2021)

* Tra cứu danh sách dự thi: Xem tại đây

* Mẫu bài làm/bài tiểu luận kết thúc chuyên để

* Một số lưu ý khi thi trực tuyến và cách thức nộp bài

* Chủ đề 6 bài tiểu luận


© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo