Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS, giáo viên THPT, giảng viên

1. Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên các cấp được xây dựng nhằm cung cấp, cập nhật kiến thức và các kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng cao hơn.

Mỗi chương trình được thiết kế với thời lượng 240 tiết bao gồm các kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung; kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp. 

Chương trình được tổ chức cho giáo viên toàn quốc tham gia gồm:
- Mầm non hạng 1, 2, 3
- Tiểu học hạng 1, 2, 3
- Trung học cơ sở hạng 1, 2, 3
- Trung học phổ thông hạng 1, 2, 3
- Giáng viên đại học hạng 1, 2, 3.

Hình thức bồi dưỡng: trực tiếp hoặc online (có thể đăng ký bồi dưỡng theo trường, cụm trường)

-----------------

2. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT.

Theo đó, đối tượng tham gia và khối lượng chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm các cấp được quy định cụ thể như sau:

– Đối với cấp tiểu học:

Theo Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT, đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm gồm: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Ngoại ngữ); Các tổ chức và cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

– Đối với cấp THCS, THPT:

Theo Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT, đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm gồm: Những người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp với một trong các môn học của cấp THCS, THPT có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS, THPT; Các tổ chức, cá nhân liên quan có nhu cầu bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

- Hình thức bồi dưỡng: Trực tiếp hoặc trực tuyến.
_____
Liên lạc để được tư vấn
Hotline: 0919 693 161
www.giaoducvacongnghe.edu.vn

Liên hệ để tư vấn và đăng ký: 0919693161


© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo