Huấn luyện tin học cho doanh nghiệp

23.1 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Kế hoạch thi ngày 13/11/2021 (sáng 07h15, chiều 13h15) và hướng dẫn làm bài tiểu luận kết thúc chuyên đềLớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viên Kế hoạch và các hướng dẫn chi tiết tại các link dưới đây:* Thời gian biểu thi kết thúc chuyên đề (Sáng và chiều 13/11/2021)* Tra cứu danh sách dự thi: Xem tại đây…


Xem chi tiết
Tài liệu công nghệ thông tin

Viện Giáo dục và Công nghệ | www.giaoducvacongnghe.edu.vn Edutech4.0 - Đào tạo Tin học văn phòng chuyên nghiệp Edutech4.0 - Huấn luyện tin học cho các doanh nghiệp Edutech4.0 - Luyện thi cấp chứng chỉ Tin học


Xem chi tiết
© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo