Tài liệu công nghệ thông tin

Viện Giáo dục và Công nghệ | www.giaoducvacongnghe.edu.vn


Edutech4.0 - Đào tạo Tin học văn phòng chuyên nghiệp
Edutech4.0 - Huấn luyện tin học cho các doanh nghiệp
Edutech4.0 - Luyện thi cấp chứng chỉ Tin học

Tải tài liệu tại đây (2 phần)

Edutech-tailieutinhocTH 
Edutech-tailieutinhocLT 


© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo