Thư viện tài liệu

KẾ TOÁN VIÊN

Tài liệu bồi dưỡng Kế toán viên


Xem chi tiết
23.1 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Kế hoạch thi ngày 13/11/2021 (sáng 07h15, chiều 13h15) và hướng dẫn làm bài tiểu luận kết thúc chuyên đềLớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viên Kế hoạch và các hướng dẫn chi tiết tại các link dưới đây:* Thời gian biểu thi kết thúc chuyên đề (Sáng và chiều 13/11/2021)* Tra cứu danh sách dự thi: Xem tại đây…


Xem chi tiết
22.1 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Kế hoạch thi ngày 30/10/2021 (sáng 07h15, chiều 13h15) và hướng dẫn làm bài tiểu luận kết thúc chuyên đềLớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viênMã lớp: K19.2021.NOBEL+K02.EDU Kế hoạch và các hướng dẫn chi tiết tại các link dưới đây:* Thời gian biểu thi kết thúc chuyên đề (Sáng và chiều 30/10/2021)* Tra cứu…


Xem chi tiết
21.1 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Kế hoạch thi ngày 10/10/2021 (Sáng + Chiều) và hướng dẫn làm bài tiểu luận kết thúc chuyên đềLớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viênMã lớp: [NVSP GV]_K7.GDVN Kế hoạch và các hướng dẫn chi tiết tại các link dưới đây:* Thời gian biểu thi kết thúc chuyên đề (Sáng và chiều 10/10/2021)* Tra cứu danh sách dự thiPhòng…


Xem chi tiết
TIẾNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Bài kiểm tra Tiếng Kơ ho_K2.2021


Xem chi tiết
Kế toán nhà nước

Kế toán nhà nước


Xem chi tiết
Tài liệu công nghệ thông tin

Viện Giáo dục và Công nghệ | www.giaoducvacongnghe.edu.vn Edutech4.0 - Đào tạo Tin học văn phòng chuyên nghiệp Edutech4.0 - Huấn luyện tin học cho các doanh nghiệp Edutech4.0 - Luyện thi cấp chứng chỉ Tin học


Xem chi tiết
21.1 Bồi dưỡng Quản lý giáo dục

Kế hoạch thi ngày 12/09/2021 (Sáng + Chiều) và hướng dẫn làm bài tiểu luận kết thúc chuyên đềLớp Quản lý giáo dụcMã lớp: K03.2021.GDVN+ Kế hoạch và các hướng dẫn chi tiết tại các link dưới đây:* Tra cứu danh sách dự thi * Mẫu bài làm/bài tiểu luận kết thúc chuyên để * Thời gian biểu thi kết thúc chuyên…


Xem chi tiết
© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo