KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ NHIỀU

Chức danh nghề nghiệp giáo viên TT08

Chứng chỉ Quản lý giáo dục mầm non, phổ thông

Chức danh nghề nghiệp y tế

Chức danh nghề nghiệp Thư viện-Thiết bị

QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính

Lãnh đạo quản lý cấp phòng

Kế toán viên, kế toán trưởng

Nghiệp vụ sư phạm Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT

Nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

Chứng chỉ ngoại ngữ A2, B1, B2, C1

Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ cấp dưỡng, bảo mẫu

BAN QUẢN LÝ TRỰC TUYẾN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ (EDUTECH 4.0)

Điện thoại: 0919 693 161 - 0916 689 639 

Email: giaoducvacongnghe4.0@gmail.com

 

 

 

Bạn đang quan tâm đến khoá đào tạo, bồi dưỡng nào?

Để lại thông tin để được hỗ trợ ngay


An toàn lao động

Chương trình nghiệp vụ sư phạm dành cho các đối tượng tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Có chuyên môn, kinh nghiệm nhưng chưa qua đào tạo sư phạm...

Nghiệp vụ sư phạm

Chương trình nghiệp vụ sư phạm dành cho các đối tượng tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Có chuyên môn, kinh nghiệm nhưng chưa qua đào tạo sư phạm...

Nghiệp vụ mầm non

Chương trình nghiệp vụ sư phạm dành cho các đối tượng tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Có chuyên môn, kinh nghiệm nhưng chưa qua đào tạo sư phạm...

Văn thư - thư ký

Chương trình nghiệp vụ sư phạm dành cho các đối tượng tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Có chuyên môn, kinh nghiệm nhưng chưa qua đào tạo sư phạm...

© Copyright 2021-2024 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo