22.1 Nghiệp vụ sư phạm giảng viên

Kế hoạch thi ngày 30/10/2021 (sáng 07h15, chiều 13h15) và hướng dẫn làm bài tiểu luận kết thúc chuyên đề
Lớp Nghiệp vụ sư phạm giảng viên
Mã lớp: K19.2021.NOBEL+K02.EDU

Kế hoạch và các hướng dẫn chi tiết tại các link dưới đây:
* Thời gian biểu thi kết thúc chuyên đề (Sáng và chiều 30/10/2021)

* Tra cứu danh sách dự thi: Xem tại đây

* Mẫu bài làm/bài tiểu luận kết thúc chuyên để

* Một số lưu ý khi thi trực tuyến và cách thức nộp bài

* Chủ đề 6 bài tiểu luận


© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo