Về chúng tôi

Giáo dục và Công nghệ là chuyên trang được sáng lập và phát triển bởi các chuyên gia về giáo dục và công nghệ.

Với sự mệnh thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, EduTech là đơn vị kết nối chương trình tiên tiến của các trường đại học, cao đẳng, học viện, viện đào tạo uy tín hàng đầu Việt Nam về các lĩnh vực Giáo dục, Kinh tế, Công nghệ, hành chính…  Đặc biệt, chú trọng các chương trình ứng dụng công nghệ 4.0 trong giáo dục. 

EduTech4.0 hỗ trợ các đơn vị trường học, trung tâm giáo dục và đào tạo thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong giáo dục vào đào tạo.

EduTech4.0 – Leading to Knowledge!

© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo