Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo: Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong xã hội học tập

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 8 năm thực hiện Đề án ‘Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020’ (Đề án 89)

Về những công việc trọng tâm trong thời gian tới, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định việc cần xác định thật rõ vai trò của các thành tố và các bên liên quan đến công cuộc phát triển xã hội học tập. Trong đó, trong các khâu cần đẩy mạnh, tác động, dẫn dắt vai trò của cá nhân trong phát triển xã hội học tập là vô cùng quan trọng. Mỗi người cần nhận thức được nhu cầu học tập để tự phát triển bản thân. Từng cá nhân phải được hỗ trợ, thúc đẩy, ghi nhận trong phát triển học tập.

Các cơ sở giáo dục phải đóng vai trò nòng cốt; các doanh nghiệp (DN) đóng vai trò quan trọng trong phát triển xã hội học tập. Nếu không có sự vào cuộc, tham dự, nhìn nhận đúng vai trò của DN thì xã hội học tập sẽ thiếu đi một động lực vô cùng quan trọng. “Hiện nay, tri thức ngày càng rộng lớn, kỹ năng chúng ta cần ngày càng phong phú, nghề nghiệp mới sinh ra mỗi ngày. Nếu chỉ trông chờ vào đào tạo 3-4 năm trong trường đại học, hay thời gian ngắn trong trường nghề và nghĩ rằng người học ra trường phải làm được ngay, làm đúng nghề thì quan điểm đó cần được điều chỉnh”, ông Sơn phân tích.

Hệ thống trường đại học và các trường nghề cũng hướng đến trang bị kiến thức căn bản, cốt lõi, khả năng tự học, khả năng thích ứng. Do đó, DN phải tham dự đào tạo cùng, đào tạo tiếp; cùng các trường đào tạo nhân lực mang tính cá biệt cho nhu cầu riêng của đơn vị, DN. Sức sống của một DN cũng phụ thuộc vào việc DN đầu tư cho việc học của nhân viên như thế nào.

Về công việc trong thời gian tới, ông Sơn cho biết, Bộ sẽ rà soát các mô hình để đánh giá hiệu quả mô hình hoạt động của các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng để củng cố từng thành tố tham gia phát triển xã hội học tập. Cùng với đó, sẽ chọn một số việc ưu tiên, tập trung làm tốt, như: Xóa mù chữ; phát triển hệ thống đào tạo từ xa; tăng cường hiệu quả của hệ thống khuyến học; tăng cường các hoạt động truyền thông và định hướng xã hội đối với việc học tập; gia tăng nguồn tài nguyên, dữ liệu số phục vụ việc học tập thường xuyên…

Những việc này sẽ được Bộ đưa vào trong đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn tiếp theo. Việc tận dụng những lợi thế của thời kỳ chuyển đổi số, của Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho xây dựng và phát triển xã hội học tập cũng sẽ được lưu ý trong thời gian tới.

Bộ GD&ĐT sẽ hoàn thiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trình Thủ tướng phê duyệt.

 

https://baomoi.com/bo-truong-giao-duc-va-dao-tao-doanh-nghiep-dong-vai-tro-quan-trong-trong-xa-hoi-hoc-tap/c/39271767.epi?utm_source=zalo&utm_medium=recommend&utm_campaign=zalo&zarsrc=33


© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo