Đại học kế toán

Công tác kế toán đóng vai trò quan trọng trong mọi tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin làm cơ sở cho các quyết định. Chương trình đào tạo Kế toán nhằm đào tạo Cử nhân Kế toán có năng lực chuyên môn về kế toán và các kiến thức liên quan như: tài chính, thuế, kiểm toán để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác nhau.

Giới thiệu

Công tác kế toán đóng vai trò quan trọng trong mọi tổ chức, doanh nghiệp, cung cấp thông tin làm cơ sở cho các quyết định. Chương trình đào tạo Kế toán nhằm đào tạo Cử nhân Kế toán có năng lực chuyên môn về kế toán và các kiến thức liên quan như: tài chính, thuế, kiểm toán để có thể đáp ứng được yêu cầu công việc của các loại hình doanh nghiệp và tổ chức khác nhau.
 

Đối tượng học

  • Tốt nghiệp trung cấp trở lên tất cả các ngành theo hình thức liên thông (TC lên ĐH, CĐ lên ĐH)
  • Cán bộ, nhân viên đang hoặc mong muốn làm công tác tài chính, kế toán tại doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện có thể theo học chương trình đào tạo Kế toán để nâng cao năng lực làm việc, đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan hoặc chuyển đổi công việc.

Cơ hội việc làm

Sau khi hoàn thành chương trình, cử nhân Kế toán có thể làm việc trong các tổ chức sau:

  • Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế ở quy mô khác nhau
  • Các cơ quan nhà nước, bệnh viện, trường học, hội đoàn
  • Ngân hàng và các tổ chức tài chính như Bảo hiểm, Kinh doanh chứng khoán
  • Các tổ chức phi lợi nhuận trong nước và quốc tế..

Hình thức tuyển sinh: Tuyển sinh trực tuyến toàn quốc.

Thời gian học tập: Học theo tín chỉ, thời gian học tập linh hoạt, phù hợp với người đi làm.

______
Đăng ký trực tuyến: 0919 693 16


© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo