Tài liệu tiếng Kơ ho

Bài kiểm tra Tiếng Kơ ho_K2.2021

Đề bài kiểm tra số 1

Đề bài kiểm tra số 2

Đề bài kiểm tra số 3

Đề bài kiểm tra số 4

Học viên kích vào đường link để download ĐỀ BÀI KIỂM TRA về làm.

-------------------------

Học viên lưu ý: 

1. Học viên thực hiện làm 4 bài kiểm tra (từ bài số 1 đến bài số 4)

2. Thời gian làm bài từ ngày 03/08/2021 đến ngày 10/08/2021.

3. Hình thức nộp bài kiểm tra - Nộp bài trực tuyến và trực tiếp.

+ Nộp bài trực tuyến: Học viên chụp bài kiểm tra gửi vào Zalo của Quản lý lớp (Zalo 0919.693.161)

+ Nộp bài trực tiếp: Học viên lưu lại bài kiểm tra khi nào có thông báo tập trung mới nộp bản cứng

4. Đường link video bài giảng từ số 1 đến bài giảng số 38

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPGK5lsa7aZF9etxDG7wRTKw7M8ZHXfWj


© Copyright 2021-2023 Edutech 4.0 - Leading to Knowledge. Thiết kế bởi Zozo